Tagaru Banthu Tagaru Song Lyrics – Tagaru Movie

Tagaru Banthu Tagaru Song Lyrics in Kannada ವಾರೇ ನಾಟ್ ನಾಡೈಥೆ ಕಾಲು ಕೇದಾರಿ ನೈನ್ತೈಥೆ ಗುತುರು ಹಕ್ಕಿ ಬಂಡಿತೇ ಎಡುರು ಹೋದ್ರ ಗುಮ್ತೈತಿ ನೋಡೋಕೆನೋ ಬಾಲು ಸರಳ-ಯು ಇವಾನಾ ಡಬಲ್-ಯು ಗುಂಡೆ ಆಡೊ ಅತಾ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು ಬೆಕಾ ಬೀಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು ಹೇಸರ ಖದಾರ್ ತಿಮಿರು ನಾಡೋವಿಂಗ್ ಬೇವರ್ ಸಹೋದರ-ಯು ಟಾಗರು ಟಾಗು ಐವಾನಾ ಪೊಗರು ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ತಗರ್ ಇಡು ಓಓರಾ ಟಾಗರು ಜೊರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹಿಸಾರ್ ಹೆಲ್ಬೇಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು ಯವತ್ತು

Natasaarvabhowma 10th Day Box Office Collection

  Natasaarvabhowma is a horror action Kannada film written and directed by Pavan Wadeyar under the production of Rockline Entertainments Pvt Ltd. Starring Puneeth Rajkumar, Rachita Ram, and Anupama Parmeshwaramin the lead roles. we have B. Saroja Devi, Chikkanna, and P. Ravishankar playing a pivotal role in this movie. Being Puneet movie after a year here you will