Category: Lyrics

Excuse Me Please Song Lyrics – Uppi 2 Movie

Excuse Me Please Song Lyrics No Excuse Me Please Elra Kallall Irthade Kaala Adhar Ondh San Trailer Nodo Mudurkond Baala Volcano Silent-aag Idhe Anta Adar Akka Pakka Tent Haaki Nande Market Andre Aste Diaper Haako Magu Adhadhe Badhadhe Annod Alla Dialogue Dialogue-ge Dai Hoddhu Laaga Laaga Hodsidh Dialogue No Excuse Me Please Elra Kaal Elithade

Dennana Dennana Song Lyrics – RangiTaranga Movie

Dennana Dennana Song Lyrics ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನಿಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೇಡು ಕಮರೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೋಡು ಗುಡ್ಡೇದ ಭೂತ ವುಂಡು ಯೇ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನಿಯೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಭೂತದ ಕಾರ್ನಿಕ ತೂಲೆಯೇ ಗುಡ್ಡೇಡು ಭೂತ ವುಂಡು ಯೇ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನಿಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೇಡು ಕಮರೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೋಡು ಗುಡ್ಡೇದ ಭೂತ ವುಂಡು ಯೇ Click here to know where to watch: Baahubali 2

Orangeu Orangeu Song Lyrics – Orange Movie

Orangeu Orangeu Song Lyrics ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಎಡ ಇಂಡ ಬಲ ಭಾರತ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂದೂ ಭಾರತ ನೋಡ್ಕೊಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಾ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಗಲ್ಲ ಈ ಕಂಡಾ ಗುರಿ ಇಟ್ರೆ ಒಂದೆ ಗುನ್ನಾ ಹಟ್ಟಿತ್ತು ಅದುಮರ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಡಿಡು ಬಂಗಾಳಳ್ಳಿ ನನಗಂತು ರಾಜ ನಾನಲ್ಲಿ ನಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹಂಗಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಿತ್ತಳೆ ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಿತ್ತಳೆ

Kadalaache Song Lyrics – Gultoo Movie

Kadalaache Song Lyrics ಬಾನು ಥಿಲಿ ಮೌನಾ ಗಾಲಿಯಾಲಿ ಬೇಸಿ ಪುರುಷ ಹನಿಯ ಮಾಲೆ ಮುಥಾಗುವಾ ಹಾಜ್ ಮೊಗ್ಗು ಹೊವಾಜಿ ಅರಲಿ ಥಾ ಕಾಯಯುತ ದುಂಬಿಯಾ ತುಟಿಗೆ ಮುಠಗುವಾ ಹೇಜ್ ಮುಥಾಯ್ತಿ ಈ ಕಡಲಾಚೆ ಮಡಿಲಿಯಾಚೆ ಕನಸೊಂಡು ನಾನಾಸದಾಂತೆ ಮಲ್ಯಯಿತೆ ಹನಿ ಮುಥಾಯಿತೆ ಕಡಲಾಚೆ ಮಡಿಲಿಯಾಚೆ ಕನಸೊಂಡು ನಾನಾಸದಾಂತೆ ಮಲ್ಯಯಿತೆ ಹನಿ ಮುಥಾಯಿತೆ ಸಾನ್ಜೆ ಥಿಲಿ ಬಾನಿನಾಳಿ ನಿನ್ನ ಕೈದುತ್ತ ಕಂಬನಿಯಾ ಮಾಲೆ ಮುಥಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮುಡ್ಡಗಿ ಮೌನಾ ಜಾರಿಥೆ ನನ್ನೇಶ ಯಕಾಂತವ ನಿನ್ನಸಾಯಂತೆ ಖಸಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾಲೆಡೆ

Neenondu Ashcharya Song Lyrics – Gultoo Movie

Neenondu Ashcharya Song Lyrics ನೀನೋಂದ ಆಶ್ಚಾರ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ನಾ ನಂಬಲಾ ಮೆಚ್ಯುತ ಹೆಜ್ಜೆ ಅತು ಹ್ಯಾಂಬಲಾ ಅಪಹರಿಸುವಾ ಚೆಲುವು ಗರಿ ಗೆಡಿರೈಡ್ ಎಡ್ಯುರ್ ತಡವರಸುವಾ ತುಟಿ ಮಾಥೆ ಬೆರೆ ಮಾಯ್ ಮರೇಸುಥ ಥನುವು ಶ್ರುತಿ ಪುಲುಕೈಡ್ ಉಸೈರ್ ಚದಾ ಪಡುಸುವಾ ಮನಾಡ ಪಾಡೆ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಡೆರೆ ನೀ ಹೆಜ್ ಉಲಿಯಾಲಿ ನಾ ಹೆಜ್ ಪ್ಯಾರಡೆ ಬೆಕೆನು ನೋಡಿನ್ ದೋರ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಮುಖಾ ನೀನು ಬೇಕು ಒಂಡೆ ಮಾಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾ ಎಂಟಾ ಈ ಶಾಪಾ ನೀಗಲು ಹಾರಿ

VTU We love you Song Lyrics – Gultoo Movie

VTU We love you Song Lyrics ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪಾಠಶಾಲಾ ನಮಗೈಡ್ ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರ ಕಾಲಾ ಆಂಥಾ ಹೆಲಿ ಮಣಿಯಾಲ್ ಯಾಮಾರ್ಸಿ ನಾಮಣ್ಣ ಹಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಥಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ವಿಟಿಯು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಡಬೇದಾ ನಮ್ಮನ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಯೋಗ ಹೋಸೇಡಿಯಾ ನಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೆತಿ ಪರಿಚಯವೀಗ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್-ಇನಾ ನನೇಪ್ ಸುಂದರಾ ಸೆಮ್ ಶುರುವಾಗೈಡ್ ಅರಿವುಗಡೆ ಥೇಲ್ ಕೆಟೈಡ್ ಭಾಯ ಚೂರೈಡ್ ಹಿರಿಯರು ಸಿಗಾಬರೇಡ್ ಅರೆ ಒಡಿಡ್ ಯುಎಸ್ಎನ್-ನೆ ಹಾಸಾರ್ ಈಗಾ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್

Saalaagi Song Lyrics – Gultoo Movie

Saalaagi Song Lyrics ಸಾಲಾಗಿ ಅಲಿಗಾಲು ಕೈ ಬೀಸ್ ಕಡಲಾ ತೀರಾ ಅಪುವಾ ಹೇಜ್ ಸೊಮ್ಪಾಗಿ ಸಂಂಪೀ ಹೋವ್ ಹಾಸಿ ಮಧು ಸೌಂದಂದ ಹಬ್ಬುವ ಹಾಜ್ ನೀ ಉಸಿರಿಜೆ ಶೃಥಿಯಗಿ ಹೃದಯಾಯದಿ ಪಡವಗಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ವರಾ ಮ್ಯಾಥೆರಿಡಾ ಹಾಜ್ ಇರುಲುಲು ನರಮೇಗಿ ನಾದೇವು ಬಾ ಜಾಥೆಜ್ ಬರುಥೈರ್ ಎಡಿರಿಜ್ ನಿನ್ನೆಡೆಜ್ ಸೆರುವ್ ನಾನು ನಿನ್ನಾ ಮಡಿಲನು ನಿನ್ನ ಮಾನಸನು ಮಥೇನು ಬೆಡೆನು ನಲ್ಮೀಯಾ ಭಾವಾ ಹೊಸದಾ ನಾನಗಿನು ಹೊಸೇಡು ಕೊಡು ಇನು ಹೋಸಾ ಲೋಕವನ್ನೂ ನಾ ಹೆಲಾಡಾ

Yenammi Yenammi Song , Lyrics – Ayogya Movie

Yenammi Yenammi Song Lyrics ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ ಯಾರಮ್ಮಿ ನೀನಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೂ ಕಣ್ಲ ಹೂ ಕಣ್ಲ ನಂಗು ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಕಣ್ಲ ಪ್ರೀತಿನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಲ ಬೆಳದಿಂಗ್ಳು ನೀನೆನಮ್ಮಿ ಲಾಲಿನ ಹಾಡ್ಲೇನಮ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀಯಮ್ಮಿ ದ್ರಿಷ್ಟಿನ ತೆಗಿಲೇನಮ್ಮಿ ಚನ್ನಪಟ್ನದ್ ಗೊಂಬೆಗೆ ಜೀವವು ಬರಲು ನಿನ್ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಮ್ಮಿ ನೀ

Naav Maneg Hogodilla Song , Lyrics – Victory 2 Movie

Naav Maneg Hogodilla Song Lyrics ಮನೆಗ್ ಬಂಡಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಬೇಡಿ ನೀವ್ ಹನಿ ನೀರೇವರಿಯ ನದ್ದ್ಶಿವೀ ನಾವ ಒಹೋ (x2) ಹದಿನಿನುದು ನಿಮಿಶದಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಥಾ ನಾವೂ ಹದ್ದು ಸಂದೇಶ- ಯು ಮಾದಿಲ್ವ ಚಿನ್ನಾ ಹದ್ದು ಸಂದೇಶ- ಯು ಮಾದಿಲ್ವ ಬಾರ್ಲಿಲ್ಲಾ ಆಂಥಾ ಆಂಡ್ ಆರೆ ಸಂದೇಶ-ಯು ಥೈರು ಓಡೋಕೊ ನಿಂಗೇ ಆಗೊಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಹಕೀಲ್ವ ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ ನಾಮ್ಗ್ ಬಾಗ್ಲು ಥಿಗಿಯೊರಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವ್

Kuttu Kuttu Song Lyrics – Victory 2 Movie

Kuttu Kuttu Song Lyrics ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸನ್ನಗೊತಿ ಜೀವಾ ನಿನ್ನ ಜೀವವಡಾಗ ಎನೈಟ್ ಮಾವ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಹಡ್ಗಿ ನಿನಾಗ ಎನ್ ಬಂಥು ಹಲ್ಲಿ ಹೈದಾನ್ ತಾಕಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಇದ್ದಿವಿನಿ ಗಾವ ನಿನ್ನಾ ನೋಡಿಡರೆ ಎರ್ಥೈಥ್ ಕಾವಾ ಹೋ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಪ್ಪಪ್ಪ | 2 | ಹೇ ಬಾದ್ಕ ಈಡು ಭರಿ