Orangeu Orangeu Song Lyrics – Orange Movie

Orangeu Orangeu Song Lyrics

ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ
ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ

ಎಡ ಇಂಡ ಬಲ ಭಾರತ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂದೂ ಭಾರತ
ನೋಡ್ಕೊಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಾ
ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಗಲ್ಲ ಈ ಕಂಡಾ
ಗುರಿ ಇಟ್ರೆ ಒಂದೆ ಗುನ್ನಾ
ಹಟ್ಟಿತ್ತು ಅದುಮರ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಬೆಲೆಡಿಡು ಬಂಗಾಳಳ್ಳಿ
ನನಗಂತು ರಾಜ ನಾನಲ್ಲಿ
ನಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹಂಗಲ್ಲಿ

ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಿತ್ತಳೆ ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ

ಕಿತ್ತಳೆ ಕಿತ್ತಳೆ
ಆಲ್ಟೆನೆ ಸಿಗ್ಟಾ ಇಲ್
ನಾಂದೇ ಬೆರೆ ರೇಂಜ್
ಕಿತ್ತಳೆ-ಯು ಕಿತ್ತಳೆ- ಉ
ಈ ನನ್ನಾ ಹಾರ್ಟ್
ತುಂಬಾ ತಂಬಾ
ನನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಕಿತ್ತಳೆ

ಕಿತ್ತಳೆ-ಯು ಕಿತ್ತಳೆ- ಉ
ಆಲ್ಟೆನೆ ಸಿಗ್ಟಾ ಇಲ್
ನಾಂದೇ ಬೆರೆ ರೇಂಜ್
ಕಿತ್ತಳೆ-ಯು ಕಿತ್ತಳೆ- ಉ
ಈ ನನ್ನಾ ಹಾರ್ಟ್
ತುಂಬಾ ತಂಬಾ
ನನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಕಿತ್ತಳೆ

ಎಡ ಇಂಡ ಬಲ ಭಾರತ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂದೂ ಭಾರತ
ನೋಡ್ಕೊಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಾ
ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಗಲ್ಲ ಈ ಕಂಡಾ
ಗುರಿ ಇಟ್ರೆ ಒಂದೆ ಗುನ್ನಾ

ಕಲ್ಲನೋ ಸುಲ್ಲಾನೊ ಕಾಸು ಬಿಸಕು
ಆಗಾ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ
ಬಹುಪರಕ
ಮೂರೂ ದೀನ ಜೀವನಾ
ಅಲ್ಕುಕುಲುಕು
ಓಡಾಡಾಟಾ ಇನ್ಯಾಥಕೊ

ಹಟ್ಟಿತ್ತು ಅದುಮರ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಬೆಲೆಡಿಡು ಬಂಗಾಳಳ್ಳಿ
ನನಗಂತು ರಾಜ ನಾನಲ್ಲಿ
ನಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹಂಗಲ್ಲಿ

ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಿತ್ತಳೆ ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ

ಕಿತ್ತಳೆ ಕಿತ್ತಳೆ
ಆಲ್ಟೆನೆ ಸಿಗ್ಟಾ ಇಲ್
ನಾಂದೇ ಬೆರೆ ರೇಂಜ್
ಕಿತ್ತಳೆ-ಯು ಕಿತ್ತಳೆ- ಉ
ಈ ನನ್ನಾ ಹಾರ್ಟ್
ತುಂಬಾ ತಂಬಾ
ನನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಕಿತ್ತಳೆ

Also, know where to watch:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *