Kadalaache Song Lyrics – Gultoo Movie

Kadalaache Song Lyrics

ಬಾನು ಥಿಲಿ ಮೌನಾ ಗಾಲಿಯಾಲಿ ಬೇಸಿ
ಪುರುಷ ಹನಿಯ ಮಾಲೆ ಮುಥಾಗುವಾ ಹಾಜ್
ಮೊಗ್ಗು ಹೊವಾಜಿ ಅರಲಿ ಥಾ ಕಾಯಯುತ
ದುಂಬಿಯಾ ತುಟಿಗೆ ಮುಠಗುವಾ ಹೇಜ್
ಮುಥಾಯ್ತಿ ಈ

ಕಡಲಾಚೆ ಮಡಿಲಿಯಾಚೆ
ಕನಸೊಂಡು ನಾನಾಸದಾಂತೆ
ಮಲ್ಯಯಿತೆ ಹನಿ ಮುಥಾಯಿತೆ

ಕಡಲಾಚೆ ಮಡಿಲಿಯಾಚೆ
ಕನಸೊಂಡು ನಾನಾಸದಾಂತೆ
ಮಲ್ಯಯಿತೆ ಹನಿ ಮುಥಾಯಿತೆ

ಸಾನ್ಜೆ ಥಿಲಿ ಬಾನಿನಾಳಿ ನಿನ್ನ ಕೈದುತ್ತ
ಕಂಬನಿಯಾ ಮಾಲೆ ಮುಥಾಗುವ ಹಾಗೆ
ಮುಡ್ಡಗಿ ಮೌನಾ ಜಾರಿಥೆ

ನನ್ನೇಶ ಯಕಾಂತವ ನಿನ್ನಸಾಯಂತೆ
ಖಸಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾಲೆಡೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಾನಾ
ನಿನ್ನೆಸೆಯ ಈ ಪರಿಭಾಷೆಯಾ
ನನ್ನಸಯಂತೆ ಕೂಗಿ ಹೆಲಿಲಿ ಯೆನುವಾ ನೀರೀಕ್ಷಾನ
ಮನಸಾಡೇರ್ ಮನೇಸ್ ಈ ಮಾನಸನು ಕ್ಷಮಿಸ್
ಮನಸಾಗುವಾ ವರೆಗು ಕಾಯುವೆ
ಮಾನಸಾಗಲಿ ಮನಸಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಯಯಾಗಿಲಿ
ಥಿಲಿ ಬಾನಾಲಿ ಮುಠಗಲಿ

ಕಡಲಾಚೆ ಮಡಿಲಿಯಾಚೆ
ಕನಸೊಂಡು ನಾನಾಸದಾಂತೆ
ಮಲ್ಯಯಿತೆ ಹನಿ ಮುಥಾಯಿತೆ
ಕಡಲಾಚೆ ಮಡಿಲಿಯಾಚೆ
ಕನಸೊಂಡು ನಾನಾಸದಾಂತೆ
ಮಲ್ಯಯಿತೆ ಹನಿ ಮುಥಾಯಿತೆ

ಬಾನು ಥಿಲಿ ಮೌನಾ ಗಾಲಿಯಾಲಿ ಬೇಸಿ
ಪುರುಷ ಹನಿಯ ಮಾಲೆ ಮುಥಾಗುವಾ ಹಾಜ್
ಮೊಗ್ಗು ಹೊವಾಜಿ ಅರಲಿ ಥಾ ಕಾಯಯುತ
ದುಂಬಿಯಾ ತುಟಿಗೆ ಮುಠಗುವಾ ಹೇಜ್
ಮುಥಾಯ್ತಿ ಈ

Also, Read about:

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *