Yajamana Full Movie Download,Songs,Lyrics

Yajamana Full Movie Download

Yajamana is a 2019 action drama film. The movie starring Darshan(Krishna), Rashmika Mandanna (Kaver), and Tanya Hope (Ganga), P. Ravi Shankar. Music composed by V. Harikrishna. Yajamana is one of the highest-grossing movie on the box office collection. The movie trailer had a great response on youtube. This is a sweet love story. all kinds of emotions carry the film. It is one of the best movie in Darshan’s career. You can definitely watch and enjoy this film. Here, you will find details of Yajamana Full Movie Download.

Yajamana is an action, love story, in this Rashmika and Darshan chemistry, is fantastic. Also, there are a best melodious songs. While the Yajamana starring Vishnuvardhan was a classic family drama, high on emotions revolving around an elder brother who sacrifices everything for his younger ones, 2019’s Yajamana is a thorough Darshan’s action show all the all way.

Click Here for Yajamana Full Movie Download

Hathrupayig Ondu Song

Hathrupayig Ondu Song Lyrics in Kannada

ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್

ಬಲೋಡು ಹರಾಲೆನ್ನೆ ಪೀಟ್
ಇಬ್ಬಿ ಓಬನ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಡೆಂಡ್ ಥೀಟೆ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಧಮ್ಮಿಡನ್ ಅಟೇನ್ ಬೇಟೆ
ಇಲ್ಡಿಡಾನ್ ಮಾವಿನಾ ಕೈಯಿ ವಾಟೆ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಎಲ್ಲು ವಪಾರ ಇದ್ರಿ ರೋಕ್ಕಾ
ಕಾಸಿಡರ್ ಕೆರ್ಟಿನಿ ಕೆಗ್ ಲೆಕ್ಕಾ
ಹೇಲ್ ತಕ್ಕಾದಿ ಮುಲ್ಲು ಜಿಂದಗಿ
ಆಗೊಯ್ತು ಮರೀದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಲು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಶಕೀ ಮಾದಿ ಹೆಲು ಕೈಯೈ ಕಾಲು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್

ಬಲೋಡು ಹರಾಲೆನ್ನೆ ಪೀಟ್
ಇಬ್ಬಿ ಓಬನ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಡೆಂಡ್ ಥೀಟೆ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಧಮ್ಮಿಡನ್ ಅಟೇನ್ ಬೇಟೆ
ಇಲ್ಡಿಡಾನ್ ಮಾವಿನಾ ಕೈಯಿ ವಾಟೆ

ಹಾಲಾಗೊ ಐಡಿಯಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಉದರದ್ ಐಡಿಯಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಯಾರ್ಗುಂಡು ಯಾರ್ಗಿಲ್ಲ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಎಲ್ಲು ಸಿಗೋಡಿಲ್ಲ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಕೊನೆಯ ಬೆಂಚಲಿ ಕುಂತವನು
ಡಾಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಜಿ ಯಜಮಾನ
ಮೊದಲ ಬೆಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಸಮು ಕಂಪನಿ ಲಿ ಜಾವಾನಾ
ಲೈಫ್ ಗೊಟ್ಟಗಿ ದಾಡ್ರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ರು
ಪಾಪಾ ಬುದ್ವಂಟ್ರು ಪೇಪರ್ ಬರೇಡು ಕೆಟ್ರು
ಹೇಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಜಿಂದಗಿ
ಅಗೊಯ್ಟು ತಿಲುವಾಲೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಲು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ವಿದೇ ಬುಡಿ ಎರಾಡು ಬಂಪರ್ ಸಲೂವು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್

ಟುಟು ಅನ್ನಾ ಬೆಕಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬೆಕಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಬಿಟ್ಟಿ ಬೆವರ ಬೆಕಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಸೂತಾ ಉಸುರು ಬೆಕಾ
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಸಿವು ಅಗುಟೆ ಬಡವನಿಗೆ
ಹಾಟ್ ತಂಬ್ಡೊನು ಶ್ರೀಮಂತ
ಮೇಲು ಕೀಲೆಂಬ ಅಟಕ್ಕೆ
ಅಂಪೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಾ ಭಗವಂತ
ಗುರು ಯಾವನ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡಿಡಾ ದುದುದು ಕಾಸು
ಹೋಸಾ ನೋಟಾನ್ ಕೆಲ್ಟೈಡ್ ಥೊಟ್ಲು ಕೊಸು
ಬಾರಿ ಉದ್ಯಮ ಅಸ್ತು ಜಿಂದಾಗಿ
ಆಗೊಯ್ಟು ಮನುಶ್ಯತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಲು
ಶ್ರೀ ಸಾಮನ್ಯನ್ ಹೃದಯಾ ಕಾಚಾ ಮಾಲು
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್
ಹಾಥ್ರಪಯಿಗ್ ಓಂಡ್ ಹತ್ರುಪೈಗ್ ಓಂಡ್

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *