Tagaru Banthu Tagaru song Lyrics – Tagaru Movie

Tagaru Banthu Tagaru Lyrics

ವಾರೇ ನೋಟಾ ನಾಡೈಥೆ
ಕಾಲು ಕೆರಧು ನೈನ್ತಿಥೆ
ಗುತುರು ಹಾಕಿ ಬಂಡಿತೇ
ಎದುರು ಹೊಡ್ರೆ ಗುಮ್ತೈಥೆ

ನೋಡೊಕೆನೋ ಬಾಲು ಸಿಂಪಲ್-ಯು
ಇವಾನಾ ಗುಂಡ್ಜ್ ಡಬಲ್-ಯು
ಆಡೊ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು
ಬೆಕಾ ಬೆಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು
ಹೇಸರ ಖದರು ತಿಮಿರು
ನೊಡೊವಿಂಗ್ ಬೆವಾರು
ಸಹೋದರ-ರು
ಟಾಗರು ಟಾಗರು ಇವಾನಾ ಪೊಗರು

ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ಟಾಗರು
ಇಡು ಇ ಓರಾ ಟಾಗರು
ಜೋರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹೇಸಾರು
ಹೆಲ್ಬೆಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸೋದರ-ಯು
ಯವತ್ತು ಇದಾರಾ ಎದುರು
ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಬ್ರದರ್
ಇಡು ತಿಮಿರು ಇರೋ ಟ್ಯಾಗರು
ಧೈರ್ಯ ಇದಾರಾ ಯುಸುರು

ಒಂಡು ಬಾರಿ ಇಡುವಾ ಗುನ್ನಾ
ಅಮೆಲೆ ಯಾರೊ ಕೈಯೋರು ನಿನ್ನ
ಒಂಡು ಬಾರಿ ಕೆನಕೊ ಮುನ್ನಾ
ನೂರರಾರ ಸಾರಿ ನೀ ಯೊಸೊಸುಡು ಚೆನ್ನಾ
ಪ್ರೆತಿ ಮಾದಿ ಮೈಯಾ ಸವರ
ಪ್ರಹನೇನ್ ನೀಡೋ ಗಿಲೀನೆ ಇವಾನು
ತೋರಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪೊಗರು
ಸದ್ದಾನ್ ಇರಾದಾಂತ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಡೋನು

ಲೊ ಮ್ಯಾಗೆನೆ ಇವಾನು
ಮಡಾಯೇರಿ ನಿಂತಾ
ಆ ಶಿವನೇ ಇವಾನಾ
ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾ

ನೋಡೊಕೆನೋ ಬಾಲು ಸಿಂಪಲ್-ಯು
ಇವಾನಾ ಗುಂಡ್ಜ್ ಡಬಲ್-ಯು
ಆಡೊ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು
ಬೆಕಾ ಬೆಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು
ಹೇಸರ ಖದರು ತಿಮಿರು
ನೊಡೊವಿಂಗ್ ಬೆವಾರು
ಸಹೋದರ-ರು
ಟಾಗರು ಟಾಗರು ಇವಾನಾ ಪೊಗರು

ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ಟಾಗರು
ಇಡು ಇ ಓರಾ ಟಾಗರು
ಜೋರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹೇಸಾರು
ಹೆಲ್ಬೆಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸೋದರ-ಯು
ಯವತ್ತು ಇದಾರಾ ಎದುರು
ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಬ್ರದರ್
ಇಡು ತಿಮಿರು ಇರೋ ಟ್ಯಾಗರು
ಧೈರ್ಯ ಇದಾರಾ ಯುಸುರು

ಲೊ ಮ್ಯಾಗೆನೆ ಇವಾನು
ಮಡಾಯೇರಿ ನಿಂತಾ
ಆ ಶಿವನೇ ಇವಾನಾ
ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾ

Also, Read about :

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *