Tagaru Banthu Tagaru Song Lyrics – Tagaru Movie

Tagaru Banthu Tagaru Song Lyrics in Kannada

ವಾರೇ ನಾಟ್ ನಾಡೈಥೆ
ಕಾಲು ಕೇದಾರಿ ನೈನ್ತೈಥೆ
ಗುತುರು ಹಕ್ಕಿ ಬಂಡಿತೇ
ಎಡುರು ಹೋದ್ರ ಗುಮ್ತೈತಿ

ನೋಡೋಕೆನೋ ಬಾಲು ಸರಳ-ಯು
ಇವಾನಾ ಡಬಲ್-ಯು ಗುಂಡೆ
ಆಡೊ ಅತಾ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು

ಬೆಕಾ ಬೀಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು
ಹೇಸರ ಖದಾರ್ ತಿಮಿರು
ನಾಡೋವಿಂಗ್ ಬೇವರ್ ಸಹೋದರ-ಯು

ಟಾಗರು ಟಾಗು ಐವಾನಾ ಪೊಗರು
ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ತಗರ್
ಇಡು ಓಓರಾ ಟಾಗರು
ಜೊರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹಿಸಾರ್

ಹೆಲ್ಬೇಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು
ಯವತ್ತು ಇದಾರ ಎಡುರು
ಹಾಗ್ಬಿಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು

ಇಡು ಥಿಮುರು ಐರೋ ಟಾಗು
ಧೈರ್ಯ ಇದಾರಾ ಯುಸಿರು

ಒಂದೆ ಬಾರಿ ಇಡುವಾ ಗುನ್ನ
ಅಮೆಲೆ ಯಾರೋ ಕಯೋರು ನಿನ್ನ
ಒಂಡು ಬಾರಿ ಕೆನಕೊ ಮುನ್ನಾ
ನೂರಾರು ಸಾರಿ ನೀ ಯೊಸುಸೋಡ್ ಚೆನ್ನಾ

ಪ್ರೀತಿ ಮಾದಿ ಮೇಯ್ಯಾ ಸಾವರ್
ಪ್ರಹಾನಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜಿಲೀನೇ ಐವನ್
ತೋರಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪೊಗರು
ಸದ್ದಾನ್ ಇರಾದೆನ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಡೋನು

ಲೊ ಮ್ಯಾಗೆನೆ ಐವನು
ಮಡಾಯೇರಿ ಒಂಬತ್ತಾ
ಆ ಶಿವನೆ ಐವಾನಾ
ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾ

ನೋಡೋಕೆನೋ ಬಾಲು ಸರಳ-ಯು
ಇವಾನಾ ಡಬಲ್-ಯು ಗುಂಡೆ
ಆಡೊ ಅತಾ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು
ಬೆಕಾ ಬೀಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು
ಹೇಸರ ಖದಾರ್ ತಿಮಿರು
ನಾಡೋವಿಂಗ್ ಬೇವರ್ ಸಹೋದರ-ಯು
ಟಾಗರು ಟಾಗು ಐವಾನಾ ಪೊಗರು

ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ತಗರ್
ಇಡು ಓಓರಾ ಟಾಗರು
ಜೊರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹಿಸಾರ್
ಹೆಲ್ಬೇಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು
ಯವತ್ತು ಇದಾರ ಎಡುರು

ಹಾಗ್ಬಿಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು
ಇಡು ಥಿಮುರು ಐರೋ ಟಾಗು
ಧೈರ್ಯ ಇದಾರಾ ಯುಸಿರು

ಲೊ ಮ್ಯಾಗೆನೆ ಐವನು
ಮಡಾಯೇರಿ ಒಂಬತ್ತಾ
ಆ ಶಿವನೆ ಐವಾನಾ
ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾ

Click here for the details of:

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *